Webbaserade lösningar för tjänsteföretag och privatpersoner.

Cyber Ability är i grunden ett utvecklingsföretag, målet med vår verksamhet är att utveckla webbaerade tjänster och knoppa av dessa till separata verksamheter. Vårt fokus ligger dock för närvarande på att hjälpa till att driva och expandera koncernens övriga företag. Eftersom vi har med framgång fokuserat på ledning av andra verksamheter under några år, så har vi inte haft möjlighet att utveckla nya IT-tjänster. Anders som äger företaget/koncernen kommer därför inte att fortsätta programmera utan vi kommer istället att anställa eller hyra in projektledare/utvecklare som får hålla i nya projekt under överseende av Anders.

Vi förvärvade en verksamhet under 2018 som tillsammans med en del av våra tidigare domäner kommer utgöra ett nätverk av sajter som skapar leads åt tjänsteleverantörer. Detta kommer att vara vårt huvudprojekt framåt. Vårt mål är att göra det lätt för tjänsteföretag att fokusera på sin kärnverksamhet. För att uppnå detta fokuserar vi på att underlätta för företagen att hitta kunder, skapa offerter/underlag och planera in uppdrag.

Vi håller även på med ett antal informativa sajter riktade mot privatpersoner. Målet med dessa sajter är primärt att bygga en intäktsbas och diversifiera för att minska riskerna för företaget i en intensiv utvecklingsfas.

Vi tar inga nya externa uppdrag inom IT i dagsläget, men Anders har möjligheter att ta uppdrag inom strategisk rådgivning och styrelseuppdrag. Anders styrkor är lång erfarenhet av att driva företag, han har en bred kunskapsbas, förmåga att kunna se problem från många synvinklar samt genom att kunna ta hänsyn till många variabler samtidigt, förutsäga troliga utfall på olika scenarier och på så sätt kunna bidra till riskreducering.

Cyber Ability AB
Box 66
601 02 Norrköping