Cyber Ability är ett utvecklingsföretag, målet med vår verksamhet är att utveckla nya tjänster och knoppa av dessa till separata verksamheter. Efter att ha fokuserat på andra verksamheter under några år, så är det dags att utveckla nya IT-tjänster igen.

Vi förvärvade en verksamhet under 2018 som tillsammans med en del av våra tidigare domäner kommer utgöra ett nätverk av sajter som skapar leads åt tjänsteleverantörer. Vårt mål är att göra det lätt för tjänsteföretag att fokusera på sin kärnverksamhet. För att uppnå detta fokuserar vi på att underlätta för företagen att hitta kunder, skapa offerter/underlag och planera in uppdrag.

Vi håller även på med ett antal informativa sajter riktade mot privatpersoner. Målet med dessa sajter är primärt att bygga en intäktsbas och diversifiera för att minska riskerna för företaget i en intensiv utvecklingsfas.

Vi tar inga nya externa uppdrag i dagsläget.

Cyber Ability AB
Box 66
601 02 Norrköping